XEM THÊM
XEM THÊM
Sự kiện 3 (Hà Nội): Hội thảo về Tài chính Xanh cho năng lượng tái tạo trong ngành công nghiệp tại Việt Nam
TỔNG QUAN

MỤC TIÊU

  • Cập nhật tình hình phát triển năng lượng tái tạo, cơ hội và khó khăn khi đầu tư vào năng lượng tái tạo và những sáng kiến tài chính xanh
  • Giúp các doanh nghiệp tư nhân hiểu thêm về những yêu cầu vay vốn cho những dự án sản xuất Xanh
  • Tạo ra cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan trong chương trình
  • Tăng nhu cầu đầu tư năng lượng tái tạo từ khối tư nhân và thúc đẩy thực hiện chính sách cho năng lượng tái tạo, cụ thể cho điện mặt trời áp mái.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
  • Thời gian: 8:00 – 17:00, 18/9/2019
  • Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
KHÁCH MỜI
  • Eun Joo Park, Cố vấn trưởng, BDO Bank
  • Bà Nguyễn Thanh Hương, điều phối tài chính bền vững, WWF Việt Nam
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÍ THAM DỰ

Vui lòng đăng ký tại 

http://bit.ly/dang-ky-tuan-le-nltt-vietnam-2019

BÀI TRÌNH BÀY

Vui lòng xem bài trình bày của các diễn giả tại:

http://bit.ly/Baitrinhbay-03