XEM THÊM
XEM THÊM
Sự kiện 4 (An Giang): Hội thảo chuyển dịch năng lượng bền vững: Cơ hội và thách thức cho đồng bằng sông Cửu Long
TỔNG QUAN

MỤC TIÊU

• Cập nhật xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, quốc gia và địa phương
• Thảo luận về cơ hội và thách thức với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
• Chia sẻ và thúc đẩy các sáng kiến/giải pháp từ người dân, doanh nghiệp về các mô hình
phát triển năng lượng tái tạo tích hợp.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian: 20/9/2019
 • Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên, 17A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, An Giang, Tp. Long Xuyên
KHÁCH MỜI
 • Đại diện Sổ Công Thương An Giang và một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Đại diện Doanh nghiệp
  Amperes
 • PGSTS. Lê Anh Tuấn, ĐH
  Cần Thơ
 • Đại diện Tổ chức phát
  triển Hà Lan (SNV)
 • Đại diện Oxfam Việt
  Nam
 • Đại diện Công ty thủy sản Việt-Úc
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
BÀI TRÌNH BÀY

Vui lòng xem bài trình bày của các diễn giả tại:

http://bit.ly/Baitrinhbay-04