XEM THÊM
XEM THÊM
Sự kiện 2 (Hà Nội): Hội thảo chuyên sâu về Huy động đồng lợi ích của các giải pháp giảm thiểu tác động Biến đổi khí hậu từ Năng lượng tái tạo
TỔNG QUAN

MỤC TIÊU

 • Chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá đồng lợi ích của Năng lượng tái tạo cho tiếp cận năng lượng, cơ hội việc làm tại Việt Nam.
 • Giới thiệu một số dự án, chương trình về việc làm trong ngành năng lượng Xanh.
 • Mở ra diễn đàn trao đổi về các cơ hội việc làm các kỹ năng cần thiết trong ngành năng lượng Xanh.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian: 13:30 – 17:00, 17/09/2019
 • Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
KHÁCH MỜI
 • Fabian Slope, UfU- dự án đồng lợi ích của năng lượng tái tạo
 • Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
 • Ông Phạm Ngọc Toàn
 • Bà Trần Thu Phương
 • Bà Phùng Thùy Linh
 • Bà Phạm Thu Lan
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÍ THAM DỰ

Vui lòng đăng ký tại 

http://bit.ly/dang-ky-tuan-le-nltt-vietnam-2019

BÀI TRÌNH BÀY

Vui lòng xem bài trình bày của các diễn giả tại:

http://bit.ly/Baitrinhbay-02