XEM THÊM
XEM THÊM
Sự kiện 1 (Hà Nội): Hội thảo về Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam
TỔNG QUAN

MỤC TIÊU

 • Cập nhật hiện trạng phát triển hệ thống điện và xu hướng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
 • Chia sẻ ý kiến từ các bên liên quan về xu hướng chuyển dịch sang nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
 • Chia sẻ các bài học thành công trong câu chuyện chuyển dịch năng lượng của các nước trên thế giới.
 • Thảo luận tháo gỡ vướng mắc và nhân rộng những bài học thành công để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tái tạo một cách bền vững trong tương lai
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian: 8:00 – 12:20 ngày 17/09/2019
 • Địa điểm: Khách sạn Fortuna, Hà Nội
KHÁCH MỜI
 • Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID
 • Ông Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Ban tuyên giáo Trung ương
 • Ông Antoine Vander Elst, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
 • Ông Đỗ Đức Quân, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương
 • Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu
 • Ông Lê Hải Đăng, Ban Chiến lược, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Melissa Brown, Cố vấn tài chính năng lượng, Viện kinh tế năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA)
 • Ojavis Gupta, Amplus Management, Thành viên của tập đoàn Petronas
 • Markus Steigenberger, Phó Giám đốc, Agora Energiewende
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
BÀI TRÌNH BÀY

Vui lòng xem bài trình bày của các diễn giả tại:

http://bit.ly/Baitrinhbay-01