Thành viên Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu Luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD)
Trung tâm nghiên cứu Luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD)
Luật và chính sách của Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (LPSD) tập trung vào luật, hỗ trợ pháp lý công cộng và nghiên cứu chính sách, với mục tiêu thúc đẩy tính bền vững của Việt Nam để đảm bảo sự tham gia công bằng, minh bạch, trao quyền và trách nhiệm giữa các bên liên quan. 
Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE)
Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE)
THAY ĐỔI hình dung một xã hội Việt Nam nơi công chúng nhận thức triệt để các vấn đề môi trường và phát triển khẩn cấp, do đó chủ động áp dụng lối sống có tác động thấp và thực tiễn kinh doanh được hỗ trợ bởi các chính sách thích hợp của chính phủ.
Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)
Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)
SNV Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, Năng lượng và Nước sạch, Vệ sinh & Vệ sinh (WASH) nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề hàng đầu đối với Việt Nam hiện nay.
Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)
Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)
C & E bao gồm nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng địa phương, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng và thực hiện các sáng kiến bền vững tại địa phương để bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững.
Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD)
Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD)
Các khu vực mà RTCCD tập trung vào là nghiên cứu về phát triển hệ thống y tế, vận động chính sách y tế, dịch vụ sức khỏe tâm thần và công tác xã hội.
Phòng thí nghiệm phát triển năng lượng sạch và bền vững (Cleaned)
Phòng thí nghiệm phát triển năng lượng sạch và bền vững (Cleaned)
Phòng thí nghiệm phát triển năng lượng sạch và bền vững (CleanED) là một nhóm nghiên cứu quốc tế và liên ngành góp phần vào sự tăng trưởng xanh của ngành năng lượng ở Việt Nam.
Trung tâm tư vấn về phát triển bền vững tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu (CEWAREC)
Trung tâm tư vấn về phát triển bền vững tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu (CEWAREC)
CEWAREC là một cơ quan tư vấn độc lập, nghiên cứu, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và các nguồn lực có liên quan, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)
Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)
Thông qua các dự án khác nhau trong môi trường và phát triển và quan hệ đối tác tích cực với các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và các nhóm lãnh đạo thanh thiếu niên, Live & Learn Viet Nam đã phát triển tư duy và thực hành mới trong hành động dân sự có sự tham gia và huy động.
Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên Việt Nam (WWF)
Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên Việt Nam (WWF)
Nhiệm vụ của WWF là ngăn chặn sự suy thoái môi trường tự nhiên của trái đất và xây dựng một tương lai, trong đó con người sống hòa hợp với thiên nhiên, bằng cách bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới, đảm bảo sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và thúc đẩy giảm ô nhiễm và tiêu thụ lãng phí.
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền vững.