XEM THÊM
XEM THÊM
TUẦN LỄ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
Giới thiệu
Với nỗ lực góp phần thúc đẩy phát triển Năng lượng tái tạo ở Việt Nam, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam khởi xướng sự kiện thường niên Tuần lễ Năng lượng tái tạo (Renewable Energy Week), được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 11/2016. Sự kiện chủ yếu được tổ chức tại các thành phố lớn trên địa bàn cả nước (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ…) bao gồm chuỗi các hoạt động hội thảo, triển lãm, cùng các hoạt động bên lề đa sắc màu…

Theo đó, sự kiện thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, doanh nghiệp và công chúng nói chung về chủ đề Năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm tăng cường, thúc đẩy vai trò của các nguồn năng lượng tái tạo cho tương lai Việt Nam. Chúng tôi nhìn nhận rõ việc tăng cường không gian đối thoại giữa các bên liên quan và việc thúc đẩy sự tham gia của công chúng về chủ đề Năng lượng là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết, mở ra cơ hội chi sẻ, truyền bá kiến thức, nâng cao nhận thức, đồng thời thúc đẩy những sáng kiến Năng lượng xanh từ cộng đồng.

Cụ thể, sự kiện Tuần lễ Năng lượng tái tạo xác định con đường mà Việt Nam có thể cam kết gắn bó trong tưởng lai, tập trung vào 3 chủ đề chính: năng lượng tái tạo, tài chính xanh, và chất lượng không khí.
Mục tiêu
1. Thúc đẩy nhận thức của công chúng về năng lượng tái tạo ở Việt Nam
2. Tạo ra một diễn đàn mở cho các bên liên quan (bao gồm các nhà hoạch định chính sách, quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức xã hội, …) để trao đổi và đối thoại
3. Đối thoại về chính sách, các ưu đãi, thực hành tốt về việc ứng dụng năng lượng bền vững ở Việt Nam