XEM THÊM
XEM THÊM
TUẦN LỄ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM 2017
GIỚI THIỆU CHUNG
  1. Chia sẻ và cập nhật những phát triển mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam và trên thế giới;  
  2. Tạo diễn đàn trao đổi giữa các bên liên quan về lợi ích, giải pháp, cơ hội đầu tư và hợp tác trong phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam;   
  3. Giới thiệu và phát huy những nỗ lực và bài học thành công của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Năng lượng tái tạo mang lại lợi ích đa chiều cho tất cả mọi người

TIN TỨC
Thông điệp từ Chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2017
Thông điệp từ Chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2017
Việt Nam cần gỡ bỏ các nút thắt để Năng lượng tái tạo cất cánh, tăng cường tiếp cận điện cho người nghèo, phát triển kinh tế Xanh, bảo vệ môi trường và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.